Hej!

Vi är år 4 på Bosvedjeskolan som ligger i Sundsvall. På vår skola har vi visionen ”Tillsammans lär vi för livet” Tanken är att vi ska synliggöra vårt lärande på bloggen och bjuda in föräldrarna för att få en större inblick i vår vardag här på skolan.

Välkomna!