Eleverna arbetar med att koppla ihop geografiska begrepp på So´n.

begrepp begrepp1