Vi lär för livet

Ännu en webbplats i Webbstjärnan

Kategori: Skolarbete

Tabellträning

Tabellträning kan övas in på många olika sätt 🙂

Samtal om ord och begrepp

Eleverna arbetar med att koppla ihop geografiska begrepp på So´n.

begrepp begrepp1